SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TR
EN


Anasayfa

Genel Bilgiler

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 17/05/2007 tarihinde kabul edilen 5662 sayılı Kanunun 74. Ek Maddesine göre Sinop'ta kurulan ve 29/05/2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sinop Üniversitesi bünyesinde aynı tarihte kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04/07/2014 tarih ve 75850160-104.01.03-4346 sayılı yazısı ile öğrenci kabulüne izin verilmiştir.

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tarih Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programı açılması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiştir. Tarih Yüksek Lisans programında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için öğrenci kabul edilmiştir. Kaliteli bir kadro ve güçlü bir programla Tarih alanında hem Sinop'umuzun hem de çevresinin önemli bir ihtiyacına cevap verilmiş olacaktır. Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı başvuruları için; Tarih, Arkeoloji, Tarih Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunlarının başvuruları kabul edilmektedir. Tarih Tezsiz Yüksek Lisans Programı başvuruları için ise herhangi bir alan kısıtlaması bulunmamaktadır.

MİSYON


Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenimde Ulusal ve Uluslararası alandaki en güncel ve gelişmiş uygulamaları izleyerek, üst düzey kalite standartlarında eğitim vermeyi, katılımcılara akademik yetkinlik ve uygulama becerisi kazandırmayı, eğitim verdiği her alanda Türkiye'deki değişime ve gelişime öncülük etmeyi, disiplinler arası ilişki kurabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip ve girişimcilik ruhu kazanmış mezunlar yetiştirmeyi, sosyal sorumluluk ve çevre bilincini ön planda tutarak, Bölgemiz ve Milli ihtiyaçlarımıza yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine ağırlık vermeyi, bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlamaktadır.


VİZYON


Sosyal Bilimler Enstitüsü, disiplinlerarası becerileri geliştirmeye yönelik lisansüstü eğitim ve öğretim programları, araştırma çalışmaları ve yayınları, yönlendirici ve paylaşımcı yapısıyla; etik değerlere saygılı, sistem anlayışı ile bütünleştirilmiş, günümüzün olduğu kadar geleceğin de gereksinimlerine cevap verebilen, küresel ve bölgesel ölçekte sosyal bilimler alanında ön sıralarda yer alan saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmayı hedeflemektedir.Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite Yönetim Birimi
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Mezunlar Koordinatörlüğü
Çocuk Üniversitesi
CİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016