SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TR
EN

DocumentsFormlar

Öğrenci Kontenjanı Bildirim Formu
Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu
Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu (Yabancı Uyruklular İçin)
Lisansüstü Aday Öğrenci Değerlendirme Tutanak Formu
Lisansüstü Ders Kayıt Formu
Danışman Değişikliği Öneri Formu
Özel Öğrenci Öneri Formu
Bilimsel Hazırlık Kayıt Formu
Bilimsel Hazırlık Programını Tamamlayan Öğrenciler İçin Anabilim Dalının Doldurulması Gereken Form
Araştırma Görevlileri İçin Geçici Görev Formu 1
Araştırma Görevlileri İçin Geçici Görev Formu 2
Diğer Enstitü Yükseköğretim Kurumu Öğrencileri İçin Ders Kayıt Formu
Seminer Teslim Tutanak Formu
Seminer Değerlendirme Tutanak Formu
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu
Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formları
Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
Tez Konusu Önerme Formu
Dönem Projesi Konusu Öneri/Değişiklik Formu
Dönem Projesi Değerlendirme Tutanağı
Tez İzleme Komitesi Doktora Tez Önerisi Bireysel Değerlendirme Formu
Tez İzleme Komitesi Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanak Formu
Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Değerlendirme Formu
Tez Savunma Sınavı Jürisi Öneri Formu
Tez Değerlendirme Kişisel Rapor
Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanak Formu
Kurum Dısı jüri üyeliği ödeme bilgileri Formu (Yolluk Bildirim Formu)
Lisansüstü Ders Öneri Formu
Ders Ekleme-Silme Formu
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
Uzmanlık Alan Dersi Öneri Formu
Lisansüstü Not Bildirim Formu
Lisansüstü Not Düzeltme Formu
Erasmus Ders Tanınırlık Formu
Ders Telafi Formu
Ders Eşleştirme (Saydırma) Formu
Kesin Kayıtta İstenen Formlar
Lisansüstü Eğitim Kesin Kayıt ve Öğrenci Sicil Formu
İletişim Bilgileri Beyan Formu
Sabıka Kaydı Beyan Belgesi Formu
Askerlik Durum Beyan Formu 
Dilekçeler
Belge İstem Dilekçesi
Diğer Enstitü Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İstem Dilekçesi
Ders Saydırma (Muafiyet) İşlemleri Dilekçesi
Kayıt Dondurma/İzin Başvuru Dilekçesi
İlişik Kesme Dilekçesi
Askerlik İşlemleri Dilekçesi
Kredi Fazlası Ders Alma Dilekçesi
Nüfus Bilgileri Değişiklik Dilekçesi
Kayıp Belge İşlemleri Dilekçesi
Formlar ve Dilekçeler doc formatındadır.

TEZ YAZIM KILAVUZU VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ

Tez Yazım Kılavuzu
Tez savunma Sınavı Öncesi Yapılacak İşlemler
Tez Savunma Sınavı Sonrası Yapılacak İşlemler
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri İle İlgili Açıklamalar
Tez/Dönem Projesi Tesliminde Kullanılacak Diğer Formlar
Kütüphane Tez/Dönem Projesi Veri Tabanı Kabul ve İzin Belgesi
Tez/Dönem Projesi Özet sayfası
Dönem Projesi Kabul  ve Onay Sayfası
Tez Fotokopisi Teslim Tutanağı

Tez /Seminer/Dönem Projesi Kapak Örneği

Tez /Seminer/Dönem Projesi Ön ve Arka Dış Kapak Örneği
 
Kapak Örneğiyle ilgili Önemli Not:Tez çalışması kapağında, kapak sırtlığına Tezin konusu yazı puntoları ayarlanarak yazılması gerekmektedir.


 
  Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite Yönetim Birimi
Akademik Takvim
Öğrenci Hizmetleri
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Mezun Bilgi Sistemi
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016