• Dayanıklı Taşınırlar Taşıt Grubu İçin Muayene ve Kabul Komisyonu
  • Değer Tespit Komisyonu ve Sayım Kurulu
  • Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Düzenleme Komisyonu
  • Tüketim Malzemeleri İçin Muayene ve Kabul Komisyonu
  • Dayanıklı Taşınırlar Demirbaşlar Grubu İçin Muayene Kabul Komisyonu