Tarih Bölümü Yüksek Lisans öğrencimiz Arzu Özbek, 16.07.2019 tarihinde saat 11.00’da Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonunda “Batı Karadeniz Bölgesi’nde Selçuklu Hâkimiyeti” isimli tezi sunmuştur. Tez jürisi tezi başarılı bulup, tezi hazırlayan Arzu Özbek tarih uzmanı olmaya hak kazanmıştır.